Nedfarten till isvägen

Anvisningar för Kallaxskärgårdens isväg

Tyngre transporter

Tyngre transporter ska inte utföras sent på våren när vägen far illa av dem. När solen mjukat upp vägbanan skadas den av tunga fordon. Därför får tyngre transporter inte utföras efter det datum i mars månad som anges i utskicket.

Om vi alla respekterar detta håller troligen isvägen över påsken.

Snöskoter

Kör INTE snöskoter på isvägen när det har snöat eller drivit på den. Det gör att snön fryser ihop och blir hård vilket ställer till det för den som plogar.

Stickväg

Isvägen går en bra bit ut från land för att undvika problem med flödvatten när vattenståndet ändras. Många stugägare vill därför ha stickvägar plogade från isvägen fram till sin stuga. Stickväg plogas vanligtvis från huvudvägen fram till strandlinjen.

Stugägare får själva separat avtala med plogentreprenören om plogning av stickväg. Varken KSSF eller plogkommittén administrerar plogning av stickvägar. Föreningens försäkring gäller inte på stickvägar.

Du kan använda siffrorna i bilden du når genom länken nedan för att ange var du vill ha insticksväg. Siffrorna motsvarar belägenhetsadresserna. Det finns tre nummerserier - en vardera för Kallaxön, Granholmen och Bergön.

Isväg och stugadresser

(Du kan behöva klicka på bilden för att se den i full storlek.)

Anvisningar från plogentreprenören våren 2016

Plogentreprenören låter hälsa att för att få stickväg plogad ska man göra som följer:
  1. Betala avgift för gemensamma isvägen.
  2. Sätta ut fem ruskor/plogpinnar på ena sidan av den tänkta vägen.
  3. Borra minst tre hål i isen längs med vägen, utanför ruskorna/pinnarna, på den sida där vägen inte ska ploga, och meddela istjockleken till nedanstående telefonnummer.
  4. Sätta upp en skylt med namn och telefonnummer vid plogkarmen på den gemensamma isvägen. Markera med en pil på vilken sida av ruskorna/pinnarna du vill att stickvägen ska plogas.
  5. Betala 875 kr (700 kr + moms) till BG 5806-5707. Ange ditt namn som meddelande.
  6. Om stickväg inte kan plogas av någon anledning, återbetalas hela avgiften.
Meddela istjocklek till Glenn Arvidsson, 070-549 1180 (endast kvällstid 19.00 - 20.00).