Nedfarten till isvägen

Anvisningar för Kallaxskärgårdens isväg

Tyngre transporter

Tyngre transporter ska inte utföras sent på våren när vägen far illa av dem. När solen mjukat upp vägbanan skadas den av tunga fordon. Därför får tyngre transporter inte utföras efter det datum i mars månad som anges i utskicket.

Om vi alla respekterar detta håller troligen isvägen över påsken.

Snöskoter

Kör INTE snöskoter på isvägen när det har snöat eller drivit på den. Det gör att snön fryser ihop och blir hård vilket ställer till det för den som plogar.

Stickväg

Isvägen går en bra bit ut från land för att undvika problem med flödvatten när vattenståndet ändras. Många stugägare vill därför ha stickvägar plogade från isvägen fram till sin stuga. Stickväg plogas vanligtvis från huvudvägen fram till strandlinjen.

Stugägare får själva separat avtala med plogentreprenören om plogning av stickväg. Varken KSSF eller plogkommittén administrerar plogning av stickvägar. Föreningens försäkring gäller inte på stickvägar. För att få insticksväg plogad ska man göra som följer :

  1. Betala avgift för gemensamma isvägen.
  2. Ta kontakt med Kjell Lundberg (mobil 070-326 4412) för att kontrollera förutsättningarna för möjlig insticksväg.
  3. Om förutsättningarna finns och det beslutas att plogning av insticksvägen ska göras ger Kjell ett pris för plogning och i samband med det kan beställning ske.
  4. Innan plogning kan starta ska följande göras av beställaren :
  5. Alla betalar kostnaderna för sin insticksväg själv, helt frikopplat från KSSF.
(Det finns en karta på isvägens hemsida under Anvisningar som kan vara användbar för att kommunicera var du vill ha din insticksväg.)

Du kan använda siffrorna i bilden du når genom länken nedan för att ange var du vill ha insticksväg. Siffrorna motsvarar belägenhetsadresserna. Det finns tre nummerserier - en vardera för Kallaxön, Granholmen och Bergön.

Isväg och stugadresser

(Du kan behöva klicka på bilden för att se den i full storlek.)