Kontaktinformation för KSSFs Plogkommitté

Bankgiro

Se menyvalet Avgifter.

Ledning

Plogkommittén leds av sammankallande på delegation från KSSFs styrelse.

Då kommittén är en del av KSSF är KSSFs styrelse ytterst ansvarig. Se menyvalet KSSF för kontaktinformation för styrelsen.