Kallaxskärgårdens plogförenings arkiv

Detta är Kallaxskärgårdens plogförenings nätbaserade arkiv. En del dokument är öppna för allmänheten, medan andra är lösenordsskyddade och endast åtkomliga för föreningens medlemmar. Kontakta ordförande eller webbansvarig (se Kontakt) om du är medlem och vill ta del av lösenordsskyddade dokument.

Dokumenten är i formatet PDF, som är att föredra för att publicera dokument på nätet. En lämplig kostnadsfri PDF-läsare är Adobe Reader.

För kännedom

Årsmöteshandlingar

Stadgar och andra styrdokument

Föreningens verksamhet styrs av dess stadgar.

Hur publicera dokument i detta arkiv?

Se Admin.