Traktor med snöslunga plogar isvägen

Nyheter

[2017-02-08]   Plogchefen meddelar att isvägen nu är öppen!

[2016-02-20]   Utskicket om plogavgift går ut i helgen. Betalningsanvisningar finns också under Avgifter.

[2016-02-12]   Enligt plogkommittén blir det plogning i morgon lördag.

[2016-02-12]   Isvägen plogades i går torsdag, men nu snöar och blåser det så den är nog snart svårframkomlig.

[2016-01-29]   I morgon lördag blir det hårt väder och högt vattenstånd. Det blir troligen djupt vatten på isen vid stränderna och svårt att ta sig ned till och upp från isvägen.

[2016-01-24]   Isvägen är plogad idag. Den öppnar officiellt när isprotokoll finns för hela sträckan - vilket markeras via skyltar vid nedfarten. Breddningsarbete pågår. Du som kör ut - parkera på mitten av vägen och inte vid kanten. Utskick om plogavgift kommer i slutet av januari.

[2015-01-01]   Utskick om plogavgift gick ut i slutet av december. Isbildningen har varit hygglig i slutet av 2014.

[2014-04-08]   Enligt Kuriren stängde kommunens isvägar i går måndag.

[2014-03-28]   All trafik på isvägen sker nu på egen risk. Inga försäkringar gäller. Isvägen plogades i torsdags, kanske sista gången för denna säsong. Vid Biskopsgrynnan där elledningen till Kallaxön går har vägen slätats till och går nu upp på land för att undvika sundet. Plogkommittén avråder bestämt från att köra i sundet där isen nu är tunn.

[2014-03-24]   Vägen är för närvarande avstängd vid Biskopsgrynnan. Den sträng som plogades i fredags har tyvärr inte följt vägens normala sträckning och gått upp på land där, utan istället gått på isen i sundet. Vid provborrning har det visat sig att isen är för tunn där.

[2014-03-22]   En sträng ska nu vara plogad längs hela vägsträckningen. Det är lite vatten vid nedfarterna.

[2014-02-28]   Isvägen är öppen. Se upp för håligheter/gropar vid nedfarten!

[2014-02-26]   Isvägen är fortfarande stängd. Vid landkallen är nu på förmiddagen 1-2 dm djupt vatten på en sträcka av 50-100 m.

[2014-02-25]   Isvägen är stängd!

[2014-02-23]   Isvägen är nu plogad efter snöovädret tidigare i helgen. Det är dock någon decimeter vatten vid landkallen,vilket antagligen blir betydligt djupare på måndag då vattnet stiger till 50-60 cm över medelvattenstånd.

[2014-02-06]   Plogkommittén meddelar att isvägen kommer att öppnas i helgen. När skyltarna vid nedfarten är uppsatta så gäller försäkringen - på vägen!

[2013-12-31]   Om det behövs kommer snön som kommer nu i nyårshelgen att plogas.

[2013-12-29]   Var försiktig vid stränder och kring Biskopen, där är vatten på isen på grund av högt vattenstånd. Idag är det +80 vid Larsgrund, igår hade vi +102.

[2013-12-29]   Plogkommittén meddelar att sträckningen stakats ut från hamnen och bort till Granholmen. De ska staka vid Bergön de kommande dagarna. Inofficiellt meddelar de att det är minst 30 - 35 cm längs vägens sträckning. Dock finns inget isprotokoll ännu. Det ser lovande ut för isväg!

[2013-04-17]   Isvägen stängdes i måndags 15/4.

[2013-03-08]   Vägen ska vara plogad idag.

[2013-02-21]   En till två centimeter snö på vägen, men om du inte har en Koenigsegg så går det bra.

[2013-02-14]   Isvägen öppnas idag. Isen är 57 cm på tunnaste stället, men för det mesta runt 70 cm.

[2013-02-11]   Istjockleken från hamnen till Storviken på norra Kallaxön är uppmätt och är 60-65 cm. Det finns inget isprotokoll för övriga isvägen ännu.

[2013-02-09]   Plogkommittén ska upprätta ett isprotokoll för isvägen (mäta istjocklek) under helgen. Så snart det är klart gäller vår försäkring och vägen kommer att öppnas för trafik.

[2013-01-31]   Efter snöovädret igår onsdag, så kommer plogning att påbörjas ikväll och slutföras imorgon fredag.

[2013-01-29]   Efter måndagens snöoväder är nu isvägen återigen plogad. Den är inte öppnad än, så den som åker gör det på egen risk.

[2013-01-24]   Plogning av 2013 års isväg påbörjas 24 januari.

[2013-01-20]   Vägen till Storviken (norra Kallaxön) är nu plogad. Entreprenören fick spola en hel del för att det skulle gå. Ännu osäkert om resten av vägen kan plogas, vi hoppas på kyla och ingen snö.

[2013-01-15]   Isen är inte tillräckligt bärig för plogning ännu. Det är dubbelis. Ett försök gjordes i helgen att ploga till Storviken på Kallaxön, men det misslyckades eftersom övre isen brast. Beslut om isväg tas vid månadsskiftet januari/februari.

[2012-02-23]   Plogkommittén får kommunalt bidrag ämnat för isväg för bofasta.

[2012-01-25]   Det blir ingen allmän isväg i år.

[2012-01-18]   Hamnplanen plogas upp idag.

[2012-01-14]   VARNING! Kustbevakningen har kört sin stora svävare (12 ton) mellan fastlandet och Kallaxön/Bergön. Den knäcker upp till 15 cm is. Vänta med att korsa svävarstråket till isen frysit ihop igen, det tar ett dygn eller två.

[2011-12-30]   Vintern har hittills varit mycket mild och isbildningen mycket dålig. Än är ingen isväg i sikte.

Isväg våren 2020

(2020-01-25) Alla isvägarna är nu plogade, notera att vi stolparna har isen brutit upp så man måste vara försiktig. För stickväg kontakta Kjell Lundberg, tel 0703264412. Viktigt att man följer stakad väg och regler från skyltningen ska följas. All trafik sker på egen risk. Istjockleken längs stakningen är kontrollerad. Vi hoppas på att vattennivån inte varierar så mycket resten av vintern.

Isväg våren 2018

(2018-01-19) Arbete pågår med årets isväg. Vädrets makter är dock tyvärr besvärliga - vid senaste ovädret packades det som hade hunnit plogas upp igen totalt med mycket hård drivsnö så att det nu är lättare att ta upp vägen vid sidan av det som tidigare var plogat. Plogkommittén tänker ta ut en traktor för att öppna vägen så snart isen håller och det slutar snöa så att traktorer finns tillgängliga.

Vi avvaktar en vecka till med utskicket om plogavgift - då hoppas vi att det går att bedöma om det kan bli isväg.

Isväg våren 2017

Isvägen är öppen för trafik! Utskick om plogavgift gjordes i slutet av januari, inbetalningsdag sista februari.

Isväg våren 2016

Isvägen är stängd för säsongen.

Isvägen plogades upp helgen 23-24 januari.

Observera dock att försäkringen inte gäller förrän skyltarna kommer upp vid nedfarten i hamnen.

Utskick om plogavgift kommer i mitten av februari, för inbetalning 29 februari. Plogavgiften i år är 500 kr. Plogentreprenörens anvisningar om hur man får stickväg plogad finns i utskicket, se Arkiv, och även under Anvisningar.

Snöskoter på vägen

När det har snöat bör man INTE köra snöskoter på vägen. Det pressar samman snön som sen fryser ihop och blir hård vilket ställer till det för plogentreprenören. Kör inte snöskoter på vägbanan när det har snöat eller drivit!

Parkering på isvägen

Den som parkerar på isvägen bör inte ställa sin bil längst ut mot kanten på samma sätt som man gör på en vanlig väg. Istället ska den parkeras minst sex meter ut från plogkarmen.

Det finns flera skäl till det:

(1) Om vägen plogas medan en bil står parkerad vid plogkarmen hindrar bilen plogningen där det är viktigast att det blir plogat.
(2) Om det driver medan bilen står parkerad samlas mest snö närmast plogkarmen.
(3) Plogkarmen tynger ned så vid flödvatten blir det mest vatten närmast plogkarmen.

Det är inte fel att parkera längs vägens mittlinje. Där är isen som tjockast, plogning hindras minimalt, och det är minst risk för flödvatten och drivbildning.

Kommunalt bidrag till isvägen!

Mycket glädjande besked! Kommunen ger med början 2012 ett årligt driftsbidrag till KSSFs plogkommitté, som ska användas för att upprätthålla isväg till Storviken på Kallaxön för de bofastas räkning. Bidraget ges för faktiska kostnader för plogning och är maximerat till ett antal tiotusentals kronor.

Eftersom bidraget är ämnat för de bofastas behov, så kommer plogningspolicyn för sträckan till Storviken att ändras för att bättre passa dem, de behöver väg alla dagar i veckan. Tidigare har plogningspolicyn för isvägen varit inriktad på fritidsboende och gått ut på att vägen ska vara framkomlig under helger och lov; övriga isvägen kommer även fortsättningsvis att plogas enligt detta.

Bidraget kommer inte att täcka alla kostnader för isvägen, så även fortsättningsvis kommer en plogavgift att behöva tas ut, åtminstone av de som inte är bofasta. Sträckan från hamnen till Storviken utgör ungefär 2 km av de knappt 9 km som plogas.

Tidigare år

Isvägen är vanligtvis öppen för trafik från februari till en bit in i april. Vägen öppnas inte förrän det finns isprotokoll för hela vägsträckningen och plogkarmar så att bilar inte av misstag lämnar isvägen.

2016 var isvägen öppen mellan 23 januari och 1 april.

2015 plogades ingen isväg eftersom isbildningen var för dålig. Mycket snö tidigt på säsongen plus stora vattenståndsförändringar ställde till det.

2014 var isvägen öppen mellan 6 februari och 28 mars. Plogning påbörjades redan i slutet av 2013, men plogkommitten ville inte öppna vägen förrän det fanns plogkarmar, på grund av risken för att bilar oavsiktligt skulle lämna vägen. Det var väldigt lite snö på isen i början av 2014.

2013 var isvägen öppen mellan 14 februari och 15 april. Plogning påbörjades 24 januari. Sträckan till Storviken öppnades 11 februari.

2012 blev det ingen isväg då isbildningen var för dålig. I slutet av januari var isen endast 20 cm tjock, varav ungefär hälften var kärnis. Det dubbla behövs. Snön låg tjock på isen, vilket hämmar isbildningen, och ingen kyla var i sikte.

Kallaxskärgårdens isväg

Sedan 1982 har stugägare på Kallaxön och Bergön gemensamt finansierat och administrerat plogningen av en isväg ut i skärgården nära Kallax. Isvägen nyttjas främst av stugägare på Kallaxön, Granholmen och Bergön, men även byborna i Kallax och andra som vill ut på isen har glädje av den.

Om KSSFs plogkommitté och Kallaxskärgårdens plogförening

1982 inrättade hamnföreningen KSSF en plogkommitté för att administrera plogningen av en isväg till Kallaxön och Bergön; plogning hade tidigare skötts av enskilda stugägare.

Plogkommittén skötte isvägen till 2006, då en separat förening, Kallaxskärgårdens plogförening, bildades för att överta denna uppgift. KSSF ansåg då att det blev enklast att knoppa av plogverksamheten när några andelsägare klagat.

Plogföreningen är nu upplöst och en plogkommitté har från 2009 återigen inrättats av KSSF. Plogkommittén ska självständigt sköta plogverksamheten i fortsättningen. KSSF kommer under inga omständigheter att subventionera eller tjäna på plogverksamheten; de respektive ekonomierna är helt avskiljda från varandra.

Du som nyttjar isvägen bör inte märka någon skillnad, det är meningen att det hela ska fungera på samma sätt som tidigare.