Administration av Plogkommitténs hemsida

Här finns formulär för att hantera nyheter och dokument på plogkommittés hemsida. Övrig administration utförs av webbansvarig (se Kontakt). Man behöver användarnamn och lösenord för att kunna använda dessa formulär. Kontakta webbansvarig för att få inloggningsinformation.

Nyheter

Observera att de nyheter som publiceras här bör vara av intresse för de som betalar plogavgift eller övriga som nyttjar isvägen. Om din nyhet är av intresse för alla föreningar i Kallaxhamnarna bör den publiceras via vaktkommitténs hemsida (se Hamnarna). Om din nyhet är av intresse för alla KSSF medlemmar bör den publiceras via KSSFs hemsida (se KSSF).

Publicera nyheter om isvägen via denna länk.

Ta bort tidigare publicerade nyheter för isvägen via denna länk.

Arkivet

Publicera PDF dokument i arkivet via denna länk.

Ta bort dokument från arkivet via denna länk.

Man bör inte publicera dokument i format som inte kan läsas av alla. Här används formatet PDF (.pdf), eftersom detta format är stabilt och kan läsas på de flesta datorplattformar, bl a Windows, Mac OS, Linux, SunOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, etc. En lämplig kostnadsfri PDF-läsare är Adobe Reader.

Det finns bra kostnadsfria verktyg för att skapa PDF dokument. Ett sådant gratisverktyg är OpenOffice, som är en svit av program för att skapa dokument, kalkylblad, presentationer och annat. OpenOffice kan helt ersätta Microsoft Office, vilket nog är vanligast förekommande på Windows-plattformar. OpenOffice fungerar utmärkt, är helt lagligt, och helt utan kostnad.

OpenOffice kan både läsa och skriva Microsoft Office dokument, t ex Word (.doc) och Excel (.xls), och kan enkelt producera PDF-dokument från dem. Det är lätt att använda och finns för de flesta plattformar, bl a Windows, Mac OS och Linux. Du kan läsa mer om OpenOffice och även hämta det via den svenska hemsidan för OpenOffice.

Dokument som inte är i formatet PDF, kommer vid publicering att sparas undan för att senare konverteras till PDF av webbansvarig. Skicka gärna ett email till webbansvarig om det är bråttom.

Uppdatera arkivets innehåll

Endast webbansvarig behöver använda denna länk.