Nedfarten till isvägen

Information om Kallaxskärgårdens isväg

Isvägen är normalt öppen för trafik från februari till en bit in i april. Ibland öppnar den redan i december, och ibland öppnar den inte alls på grund av dålig isbildning.

Isvägens sträckning

Isvägen börjar söder om sydligaste piren i Kallax hamnområde (se Karta). Nedan visas vägens sträckning säsgongen 2022/2023. Sträckningen varje år är ungefär likadan. Isvägens sträckning 2022/2023

Hur vi plogar

Vi plogar med målet att vägen ska vara farbar under helger och lov. Vädrets makter rår vi dock inte på, så vid pågående snöstorm eller annat oväder kan vägen vara svårframkomlig även under dessa tider.

I Storviken på Kallaxön finns bofasta, vilket gjort att vi kunnat få bidrag från kommunen för plogning. Sträckan dit plogas med målet att vägen ska vara farbar även under arbetsveckan.

Vi har ambitionen att hålla våra medlemmar välinformerade om plogläget och vägens framkomlighet via Nyheterna på hemsidan.

Plogning av stickväg

Isvägen går en bra bit ut från land för att undvika problem med flödvatten när vattenståndet ändras. Många stugägare vill därför ha stickvägar plogade från isvägen fram till sin stuga. Se menyvalet Anvisningar för information om stickvägar.

Tyngre transporter

Tyngre transporter ska inte utföras sent på våren när vägen far illa av dem. När solen mjukat upp vägbanan skadas den av tunga fordon. Därför får tyngre transporter inte utföras efter det datum i mars månad som anges i utskicket.

Om vi alla respekterar detta håller isvägen förhoppningsvis över påsken.